Ilse van Griensven, Praktijk voor Ademtherapie

Ademtherapie - Aandachttraining - Adem & Kinderen 

Praktische gegevens

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuele behandelingen worden gegeven in de praktijkruimte van het Centrum voor Balans aan de Potsweg 15B in Enschede. 

Het behandeltarief is 60 euro incl.BTW . Een behandelafspraak is 50 tot 60 minuten.   

U ontvangt maandelijks een nota. Deze dient  rechtstreeks aan de Praktijk voor Ademtherapie te worden betaald. De nota stuurt u  zelf in bij de zorgverzekeraar of een andere instantie die de kosten vergoed. 

Uiteraard kan het voorkomen dat u een keer verhinderd bent. Alleen: niet nagekomen afspraken of afzeggingen korter dan 24 uur worden in rekening gebracht. Tenzij anders overeengekomen. 

Methode van Dixhoorn is opgenomen in de aanvullende pakketten van vrijwel alle zorgverzekeraars. Voor deze behandelmethode worden vrije tarieven gehanteerd. Het behandeltarief in deze praktijk loopt gelijk met het gemiddelde tarief voor fysiotherapie. Methode van Dixhoorn is voor volwassenen en kinderen.

Een  overzicht van de vergoedingen bij de verschillende zorgverzekeraars vindt u op de website www.vandixhoornvereniging.nl  onder het kopje Vergoedingen.

Privacyverklaring

Met ingang van 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving (AlgemeneDe Verordening Gegevensbescherming AVG) van kracht geworden. Onderstaand vind u de Privacyverklaring zoals opgesteld voor deze praktijk. Uw gegevens zullen volgens de privacywetgeving beschermd worden. Bij een behandelovereenkomst ondertekent u deze verklaring waarmee u vastlegt bekend te zijn met de privacyverklaring en hier mee in te stemmen. 

 

Privacyverklaring mei 2018
Privacyverklaring mei 2018
PRIVACYVERKLARING.mei.2018_1.docx (11.29KB)
Privacyverklaring mei 2018
Privacyverklaring mei 2018
PRIVACYVERKLARING.mei.2018_1.docx (11.29KB)

Contact

Wilt u  meer informatie over ademtherapie, aandachttraining of ademtherapie bij kinderen?  

Stuur mij dan een berichtje. Dit kan via de e-mail of als je wilt per WhatsApp. U kunt natuurlijk ook bellen.   


CONTACTGEGEVENS

info@ademenontspanningstherapie.nl

0031 (0)636 381916